Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej „Podmienky“) sa použijú pre všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa predaja tovaru v internetovom obchode ak-autopotahy.sk, prevádzkovanom na internetovej adrese: www.ak-autopotahy.sk (ďalej „Internetový obchod“).

 

1.2. Adresa predávajúceho je: Anna Krídlová,Textilná výroba, Námestie SNP 88, 908 85 Brodské. Na tejto adrese je možné si osobne preberať tovar, uplatňovať reklamácie alebo podávať sťažnosti.

 

1.3 Kupujúcim (ďalej „Zákazník“) je každá osoba, ktorá vystaví firme Anna Krídlová Textilná výroba objednávku v súlade s týmito podmienkami.

 

1.4. Každý, kto vystaví firme Anna Krídlová Textilná výroba objednávku zároveň prehlasuje, že tieto Podmienky akceptuje bez výhrad.

 

 

2. Objednávanie

2.1 Kúpa produktov cez www.ak-autopotahy.sk vzniká na základe vyplnenia povinných údajov kupujúcim do on-line formulára. Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje:

 

 

Fyzické osoby:

-          meno a priezvisko (prosíme použite diakritiku)

-          adresu pre doručenie tovaru (prosíme použite diakritiku)

-          telefón a e-mailovú adresu

-          spôsob platby

-          spôsob doručenia

-          popis produktu

-          množstvo

 

Firmy:

-          názov a sídlo firmy (zapísané v obchodnom alebo registračnom registri)

-          IČO, DIČ ak je registrovaný ako platca DPH

-          meno a priezvisko kupujúceho produkt

-          adresu pre doručenie tovaru

-          telefón a e-mailovú adresu

-          spôsob platby

-          spôsob doručenia

-          popis produktu

-          množstvo

 

2.2 Prijatú objednávku prekontrolujeme a v prípade nutnosti overíme správnosť objednávky.  

2.3 Objednanie produktu môže zákazník uskutočniť priamo v internetovom obchode (E-SHOPe), e-mailom, telefonicky, faxom alebo osobne.

 

3. Spôsob platby

3.1 Na výber sú dva spôsoby platby, ktoré sú v objednávkovom formulári:

Platba dobierkou pri dodaní tovaru

-          po obdržaní objednávky bude kupujúcemu odoslané potvrdenie o prijatí objednávky

-          produkt bude kupujúcemu zaslaný poštou na dobierku

-          kupujúci zaplatí dohodnutú cenu pri preberaní produktu

 

Platba prevodom na účet

-          po obdržaní objednávky bude kupujúcemu odoslané potvrdenie o prijatí objednávky

-          kupujúci uhradí na účet spoločnosti Anna Krídlová Textilná výroba, č.ú.  1426682058 / 0200 VÚB cenu tovaru, ktorá je uvedená na objednávke.

-          ako variabilný symbol uveďte číslo svojej objednávky. Napr. ak číslo objednávky bude 0000015, bude mať variabilný symbol tvar 0000015.

-          po prevedení finančnej čiastky na účet predávajúceho a jej následnom obdržaní bude kupujúcemu tovar odoslaný na adresu uvedenú v objednávke.

-          tovar bude kupujúcemu odoslaný do 5 pracovných dní po obdržaní platby.

 

 

 

4. Spôsob dodania

4.1 Zákazník si môže vybrať spôsob dodania:

-     zaslaním tovaru Slovenskou poštou na dobierku, kde balné a poštovné je zdarma.

      -     zaslaním tovaru prostredníctvom kuriérskej služby, kde predávajúci účtuje kupujúcemu  poplatok 8 €.

 

4.2 Zákazník je povinný po prevzatí tovaru z pošty skontrolovať neporušenosť

zásielky a v prípade neúplnosti alebo chybného vypracovania produktu kontaktovať našu

spoločnosť.

 

4.3 Zákazník je povinný pri prevzatí tovaru od kuriérskej služby skontrolovať úplnosť a

neporušenosť zásielky a v prípade neúplnosti a/alebo poškodenia zásielky toto uviesť do

prepravného listu alebo zápisu o škode, resp. v tomto prípade má zákazník právo odmietnuť

prevzatie takejto zásielky. Bez splnenia tejto povinnosti nebude uznaná reklamácia tovaru.

 

5. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamačné podmienky

5.1 Výrobca neručí za vady spôsobené neodbornou montážou a nedodržaním návodu na

       použitie.

 

5.2 Reklamáciu produktu je zákazník povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady

telefonicky a následne v písomnej forme so špecifikáciou vady.

 

5.3 Zodpovednosť za vady, záruka sa nevzťahuje na produkt poškodený v dôsledku

nesprávnej alebo nedostatočnej údržby.

 

5.4 V prípade oprávnenej reklamácie je predávajúci povinný závadu opraviť, alebo vymeniť

vadný výrobok alebo jeho časť za nový.

 

5.5 Za reklamáciu sa nepovažuje dôvod zákaznika, že musí zdemontovať zadnú sedadlovú časť, aby poťah mohol na sedadlo natiahnuť. Nie je možné

požadovať peniaze späť.

 

 

 

 

5.6 Fotografie látok (materiálov) v konfigurátore nemusia vždy predstavovať úplne presnú podobu, farbu alebo odtieň látky. Preto je možnosť

požiadat o vzorky látok, ktoré Vám radi bezplatne zašleme poštou na Vašu adresu. Nie je preto možné uviesť ako dôvod reklamácie to, že

poťah, ktorý ste obdržali nie je farebne úplne totožný ako poťah, ktorý ste objednávali cez náš e-shop.

5.7 V prípade, že Vám naše autopoťahy nesedia, prosíme o detailnu fotodokumentaciu, kde je vidno, že poťahy nie sú ušité na mieru. Fotky možno

zaslať na náš email obchod@ak-autopotahy.sk alebo na telefónne číslo 0907 721 065.